Free Agents Network

Archív

Rubriky

Heyne a Mises on-line

Liberání institut publikoval zaujímavé knihy on-line. „Ekonomický styl myšlení“ od Paula Heyneho zatraktívnil štúdium ekonómie v anglosaských krajinách a pre väčšinu ekonómov v postsocialistických krajinách, odchovaných na Marxovi, Engelsovi, Keynesovi, či Nordhausovi, môže znamenať revolučný obrat vo vnímaní okolitého sveta.

Knihu
„Liberalismus“ od Ludwiga von Misesa hádam netreba predstavovať.
Be Sociable, Share!


Žiadne nálepky.

Reagovanie uzatvorené.