Free Agents Network

Archív

Rubriky

Ústavné obmedzenie vlády je len hrou

„Klasické liberálne riešenie zásadného ľudského problému zaistenia ochrany – pomocou minimálneho štátu či štátu nočného strážnika alebo inak „ústavne obmedzenou“ vládou – je úplne mylné a naivné. Každý minimálny štát obsahuje nevyhnutnú tendenciu meniť sa na štát maximálny. Akonáhle je totiž jednej agentúre umožnené vyberať akékoľvek dane, aj sebamenšie a slúžiace akémukoľvek účelu, bude sa prirodzene snažiť využívať súčasné daňové príjmy k vyberaniu ešte väčších budúcich daní pre rovnaký účel i účely iné. Podobne, ak získa agentúra akýkoľvek súdny monopol, bude prirodzene využívať túto privilegovanú pozíciu k ďalšej expanzii vplyvu svojej jurisdikcie. Ústavy sú koniec-koncov štátnymi ústavami a bez ohľadu na obmedzenia v nich zabudované – o tom, čo je či nie je ústavné – je ich výklad realizovaný štátnymi súdmi a sudcami. Preto neexistuje žiadny iný spôsob obmedzenia moci štátu ako jeho úplné odstránenie a (v súlade so spravodlivosťou a ekonómiou) nastolenie slobodného trhu ochrany a bezpečnostných služieb.“


-         Hans Hermann Hoppe: „Úvod k Etike slobody“ (z knihy „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“)„... Podobne nemyliteľný je koncept, že by niekto vybavil svojho monopolistického ochrancu trvalým právom zdaňovať. Nikto by nikdy nepodpísal zmluvu, ktorá by umožnila ochrancovi tohto človeka, aby jednostranne určil sumu peňazí, ktorú mu tento človek musí za vlastnú ochranu platiť.

Od dôb Locka sa liberáli snažia vyriešiť tento vnútorný rozpor pomocou „implicitnej“, „tichej“ alebo „konceptuálnej“ zmluvy, kontraktu, konštitučnej zmluvy či ústavy. Všetky tieto krkolomné a zmätené pokusy viedli len ku stále rovnakému a nevyhnutnému záveru: Ospravedlniť existenciu vlády z explicitnej zmluvy medzi vlastníkmi súkromného majetku nie je možné.“


-         Hans Hermann Hoppe: „O omyloch klasického liberalizmu a budúcnosti slobody“ (z knihy „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“)


O ústave aj tu.

Be Sociable, Share!


Nálepky: , , ,

Reagovanie uzatvorené.