Free Agents Network

Archív

Rubriky

Nedostatok priestoru, alebo možností nakladania s vlastným majetkom?

Bývanie na vysokoškolskom internáte sa stáva čoraz viac nedostupnejšie. Táto situácia je najvypuklejšia v Bratislave, kde študentov pribúda, ale počet ubytovacích zariadení nerastie. Nie že by nebol záujem zo strany investorov. Na Mýtnej pribudne nový súkromný internát už o dva roky, teda ak sa neobjavia väčšie administratívne prekážky.

Nízka ponuka ubytovacích možností (vo forme prenajímaného bytu alebo ubytovne) súvisí s nedostatkom pozemkov vhodných pre výstavbu. Z časti je to dôsledok aj prirodzenej geografickej polohy Bratislavy, ktorej rozvoj je limitovaný prírodnými bariérami v podobe Dunaja, Malých Karpát, či umelou štátnou hranicou. No významnejší vplyv na vzácnosť disponibilných pozemkov majú administratívne, environmentálne, bezpečnostné, hygienické regulácie, obmedzujúce výstavbu najrôznejšími spôsobmi. Tie sa v konečnom dôsledku prenášajú do ceny pozemkov.

A je tu ešte jeden faktor, ktorý sa označuje ako „nimbyzmus“. Je to vlastne skratka anglického slovného spojenia „Not In My Back-Yard“, teda v preklade „Nie na mojom dvore“. Označuje aktivity majiteľov domov, alebo nehnuteľností v danej lokalite (ulici, štvrti), ktorými sa títo ľudia snažia zabrániť výstavbe susediacej, alebo v blízkosti ich domu, argumentujúc pritom najrôznejšími iracionalitami typu „Ja nie som proti, len nie pri mojom okne.“ Keď už sme pri internátoch, tu je príklad.
Be Sociable, Share!


Žiadne nálepky.

Reagovanie uzatvorené.