Free Agents Network

Archív

Rubriky

Realitné bankroty a libertariánska etika

O knihe Douga Frencha „Walk Away“

Wikileaks vs. štát: Kto je tu vlastne teroristom?

Komentáre v médiach servilne papagájujú vládnu propagandu, pravda uniká.

Že ste niečo zarobili, ešte neznamená, že je to vaše

„Government will always try to justify violating property rights by showing some heart-wrenching picture of starving, malnourished kids in a low-income neighborhood. As if stealing is okay, as long as the stolen item is put to a good cause. That logic is absurd. According to that rationale, it would be morally justifiable for me [...]

Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

„Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím [...]

Optimálna veľkosť krádeže?

Aká je optimálna veľkosť štátu? Odpoveď poznajú anarchisti aj „radikálni“ libertariáni: ŽIADNA.  Podľa Richarda Rahna z Cato Institute je to niekde medzi 17 až 30 % HDP. To znamená, že ľudia v Hongkongu alebo Singapure si „neužívajú“ ideálny štát, keďže ten im berie menej. Rovnako tak obyvatelia Slovenska, kde úradnícky aparát prerozdeľuje vďaka magickému ukazovateľu [...]

Mike Gogulski bez štátneho občianstva

S uvedením dôvodov vojny vedenej USA, zneužívania ľudských práv, nenásytného štátneho kapitalizmu a pokrytectva dnes obyvateľ Bratislavy, Michael Gogulski, oznámil, že sa vzdal svojho občianstva Spojených štátov a stal sa osobou bez štátnej príslušnosti ako prostriedok „politického rozvodu“.

36-ročný Gogulski sa vzdal svojho občianstva 8. decembra 2008 na americkom veľvyslanectve v Bratislave, [...]

S. Molyneux: „Univerzálne pravidlá morálky“

Kameň padá nadol, dym stúpa nahor, oheň páli a slnko s mesiacom sú guľaté. To sú malé pravdy, podľa ktorých môžeme odvodiť postupne veľké pravdy fyziky. No medzi veľkými a malými pravdami existujú aj ilúzie, ktoré nás oslepujú. Platí to vo svete fyziky aj morálky. Presne tak, ako kňazi a aristokracia profitovali v [...]

Mike Gogulski: "Semienko agorizmu klíči v každom človeku"

Američan Mike Gogulski žije niekoľko rokov na Slovensku. Chce sa zrieknuť amerického občianstva a stať sa človekom bez príslušnosti k štátu. Osoba dostatočne zaujímavá pre rozhovor.

Tvoje priezvisko by mohlo napovedať, že predkovia pochádzajú z východnej Európy… Otcovi rodičia boli deťmi poľských a matkini nemeckých emigrantov. Všetky štyri rodiny opustili starý [...]

Mike Gogulski interviewed: "The Seed of Agorism Grows in Every Person"

American Mike Gogulski has lived in Slovakia for several years. He wants to renounce his citizenship and become stateless person. Person interesting enough to make the interview.

From your surname, it appears your ancestors came from Eastern Europe...

My father’s parents were the children of Polish immigrants, and my mother’s the children [...]

Prečo je Mises morálny relativista

Rakúski ekonómovia vynikajú v objasňovaní dôsledkov zasahovania štátu do ekonomiky. Cez praxeológiu prídeme na to, že všetci ľudia v spoločnosti si v dôsledku nejakej regulácie, opatrenia nakoniec pohoršia. Aj tí, čo ju navrhli. Ale čo ak toho, ktorý chce kontrolovať ceny a určovať stropy, v skutočnosti netrápi, že vytvorí nedostatok tovaru, služby (teda v prípade, že [...]