Free Agents Network

Archív

Rubriky

Druhý diel anarchistickej trilógie

Anarchia? Násilné pouličné bitky (dlažobné kocky), bezprávie, silní a zlí dominujú nad rozumnými a nie tak širokolakťovými. Šialená politická agenda bez pravidiel, plánov, budúcnosti. Nihilistický filozofický prúd - príťažlivý a diabolský zároveň. To je len zopár obrazov, ktoré sa niektorým zjavia pri započutí slova anarchia.

Ako vraví Stefan Molyneux, trvá to len chvíľku uvažovania, aby [...]

Little Truths

„These are the little truths of the everyday; that rocks fall, smoke rises, fire is hot and the sun and the moon are both round. If we remain steadfastly and rigorously committed to these “little truths,” we can in time derive the great truths of physics, which provide us such awesome knowledge and power. In [...]

Stefan Molyneux odkrýva beštiu

Všetci priaznivci Stefana Molyneuxa majú nezanedbateľný dôvod na radosť. Jeho pojednania o univerzálne platnom správaní dostali ucelenú podobu a nedávno vyšli v knihe „Universally Preferable Behaviour: A Rational Proof of Secular Ethics“. Ak nechcete platiť DPH (od nového roka 10%), PDF-ko je za 11 eur dostupné tiež. Smiešna cena za toto prenikavé dielo. Tak hor [...]

Nepohodlné pravdy o štáte

Jedným z najstrašnejších aspektov vlády je miera s akou zrieďuje, podkopáva a ničí morálnu zodpovednosť v spoločnosti.Pre bežného občana je veľmi ťažké si uvedomiť, že vo vzťahu k vláde je len niečo viac ako dojná krava pre dane, chované zviera pre budúcich daňovníkov a strelivo do kanónu vo vojne. Ľudia poukazujú na nepodstatné úspechy v [...]

Morálka a univerzálne preferované správanie

 Stefan Molyneux o čom inom ako argumentovaní na základe etiky a logiky:„...konštatujeme, že ekonomická neefektívnosť a zdaňovanie sú zlé, násilie znamená konanie príkoria, vládna moc korumpuje a tak ďalej.“„Bez striktného etického zdôvodňovania sú tieto tvrdenia rovnako neodôvodnené, ako „vláda je dobrá“, „sociálne programy pomáhajú chudobným“ a „jednorožci sú krásni“. “... dobrý filozof nemení myseľ ľudí, [...]

Používanie argumentu morálky

Stefan Molyneux o používaní argumentu morálky:

„Argumentovanie na základe morálky predstavuje najsilnejšiu zbraň vo výbave každého slobodymilovného človeka. Ale tiež najdrahšiu z hľadiska osobného, pretože vyznačuje čiary, ktoré nemožno vymazať. Môžete prísť o priateľov, rodinu, komunitu. Etika je značne komplexnou vecou, ale musí byť založená na univerzálnych a logicky konzistentných princípoch. Ak je len vecou názoru, potom [...]

Politika ako prostriedok presadzovania etiky?

V médiach často zaznievajú názory (viď napr. denník SME tu a tu), že ekonomické reformy realizované našou „pravicovou vládou“ prispievajú ku zlepšovaniu morálky a etiky. Je pravda, že zníženie miery prerozdeľovania prostriedkov štátom zužuje priestor pre korupciu a vytvára menej príležitostí pre napojené záujmové skupiny. Ale spájať tzv. „reformnú“ agendu politikov s hodnotami etiky je, [...]