Free Agents Network

Archív

Rubriky

Realitné bankroty a libertariánska etika

O knihe Douga Frencha „Walk Away“

Prednášky LI na webe

Pražský Liberální institut zverejnil zvukové záznamy z aprílovej konferencie o politickej ekonómii, na ktorej vystúpili napríklad Jesus Huerta de Soto, Robert Higgs, Roderick Long, Pascal Salin, Guido Hulsmann, či slovenský zástupca z Inštitútu pre slobodnú spoločnosť Dalibor Roháč. V sekcii „Etika, morálka a praxeológia“ prezentoval Bernard Brsic príspevok „O morálnom aspekte rakúskej ekonómie“ v ktorom sa [...]

Politika ako prostriedok presadzovania etiky?

V médiach často zaznievajú názory (viď napr. denník SME tu a tu), že ekonomické reformy realizované našou „pravicovou vládou“ prispievajú ku zlepšovaniu morálky a etiky. Je pravda, že zníženie miery prerozdeľovania prostriedkov štátom zužuje priestor pre korupciu a vytvára menej príležitostí pre napojené záujmové skupiny. Ale spájať tzv. „reformnú“ agendu politikov s hodnotami etiky je, [...]