Free Agents Network

Archív

Rubriky

Internet pre vyvolených

S blížiacim sa termínom predčasných parlamentných volieb sa stupňuje intenzita vládnych opatrení a návrhov, ktoré majú na zreteli len a len blaho občana. Najnovšie leží štátu na srdci pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva zvýšením internetovej gramotnosti. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť priamym dotovaním užívateľov internetového pripojenia. Ako vždy, keď štát chce zlepšovať život ľudí, konečný [...]

Quaero namiesto Googlu?

Na trh internetových vyhľadávačov by mal v najbližšom období pribudnúť nový produkt pod názvom „Quaero“ (z lat. výrazu „hľadať“). Podľa jeho tvorcov to bude najrozšírenejší multimediálny vyhľadávač na svete, zahŕňajúci vyhľadávanie zvukových, obrazových a textových formátov pre širokú verejnosť, profesionálne aplikácie a audio-vizuálne „dedičstvo“.

O úspechu tohto zámeru možno oprávnene pochybovať z viacerých dôvodov, ten podstatný [...]

World Wide Web pre byrokraciu?

Vnímanie internetu ako globálneho kybernetického priestoru slobody, od ktorého štát dáva ruky preč, je ohrozené. Európska únia, spolu s niektorými krajinami, zamýšľa ustanoviť zatiaľ nešpecifikovaný orgán OSN, ktorého úlohou by bolo kontrolovať prevádzkovanie internetu. Podľa hovorcu EÚ, žiadna krajina by nemala disponovať právomocou kontroly nad globálnym prostriedkom. To je pravda, len treba dodať, že „World [...]