Free Agents Network

Archív

Rubriky

Mike Gogulski zmlátený políciou

Myslíte si, že štátna (mestská) polícia je tu na to, aby vás chránila? Naozaj?

Tu je opísanie incidentu, ako ho zaznamenal  Mike Gogulski:

REVISION HISTORY v1.0 – 20090906 Original version, real names, episodes 1-9, 6 image attachments v1.1 – 20090908 Name labels harmonized in preparation for generation of 2 versions Forked into full and no-names versions Minor cleanup throughout Added WITNESS Added offense “Abuse of [...]

Slobodná spoločnosť bez súkromného vlastníctva?

Mike Gogulski už nie je anarcho-kapitalista, ale anarchista bez prívlastkov. A na svojom blogu (s úctyhodným počtom zaujímavých diskusných príspevkov) poskytuje čitateľom libertariánsky (anarchistický) test preferencií. Záporne odpovedať na všetky otázky nie je problém. Štát, chápaný ako organizáciu s územným monopolom na zdaňovanie (okrádanie) ľudí a výklad a vymáhanie zákonov, nie je možné preferovať v žiadnom prípade.

Menší problém však [...]

Mike Gogulski v týždenníku Markíza

„USA sa mi svojou politickou a vládnou podstatou javia ako zločinecká organizácia. Nechcem s ňou byť nijako spojený. Nie som proti podpore spoločnosti, ale som proti daniam, ktoré odo mňa zlodejsky žiada štát od narodenia, a nechcem podporovať výsady iných ľudí. Zbaviť sa občianstva bol pre mňa spôsob, ako uviesť svoje právne a spoločenské [...]

Mike Gogulski bez štátneho občianstva

S uvedením dôvodov vojny vedenej USA, zneužívania ľudských práv, nenásytného štátneho kapitalizmu a pokrytectva dnes obyvateľ Bratislavy, Michael Gogulski, oznámil, že sa vzdal svojho občianstva Spojených štátov a stal sa osobou bez štátnej príslušnosti ako prostriedok „politického rozvodu“.

36-ročný Gogulski sa vzdal svojho občianstva 8. decembra 2008 na americkom veľvyslanectve v Bratislave, [...]

Mike Gogulski: "Semienko agorizmu klíči v každom človeku"

Američan Mike Gogulski žije niekoľko rokov na Slovensku. Chce sa zrieknuť amerického občianstva a stať sa človekom bez príslušnosti k štátu. Osoba dostatočne zaujímavá pre rozhovor.

Tvoje priezvisko by mohlo napovedať, že predkovia pochádzajú z východnej Európy… Otcovi rodičia boli deťmi poľských a matkini nemeckých emigrantov. Všetky štyri rodiny opustili starý [...]

Mike Gogulski interviewed: "The Seed of Agorism Grows in Every Person"

American Mike Gogulski has lived in Slovakia for several years. He wants to renounce his citizenship and become stateless person. Person interesting enough to make the interview.

From your surname, it appears your ancestors came from Eastern Europe...

My father’s parents were the children of Polish immigrants, and my mother’s the children [...]