Free Agents Network

Archív

Rubriky

Vianočná debata o prerozdeľovaní

Zostručnený úryvok z jednej predvianočnej debaty s kamarátom (P., však sa nenahneváš?):

On: V najbližších voľbách budem voliť tú novú stranu SaS. Myslia to dobre, chcú znížiť odvody, sú to nové neskazené tváre...

Ja: Ak by som bol presvedčený o tom, že tým niečo zmením, tiež by som ich asi volil.

On: A prečo nie?

Ja: [...]

Koniec jedného otroctva, začiatok iného

18. decembra 1865 schválil americký kongres 13. dodatok Ústavy, ktorým potvrdil, že „otroctvo ani nedobrovoľné slúženie“ nebudú už v krajine existovať.

V tej dobe sa to javilo mnohým ako veľmi radikálny krok. Viedli sa dokonca debaty o tom, či otrokári nemajú byť odškodnení. Dnes je také niečo oficiálne nepredstaviteľné, hoci obchod s „bielym“ mäsom [...]

Novembrové len tak

V novembri 1989 som stál na námestí kvôli slobode a demokracii. Teraz píšem už len kvôli prvému. Takže, 19 rokov slobody, či len menšieho socializmu?

Nálepky: demokracia, slobodná spoločnosť

V mene slobody a solidarity vám zoberieme menej!

"Podľa demokratických princípov môže napríklad dostatočne veľký počet lenivcov obrať pracujúceho jednotlivca o jeho peniaze tým, že zvolí toho, kto sľúbi a presadí vyššie dane. V žiadnom prípade nechcem spochybňovať demokraciu. Som ale presvedčený, že sloboda jednotlivca, pokiaľ nezasahuje do slobody iného jednotlivca, je vyššia hodnota." A preto pán Sulík zakladá novú politickú [...]

Mike Gogulski: "Semienko agorizmu klíči v každom človeku"

Američan Mike Gogulski žije niekoľko rokov na Slovensku. Chce sa zrieknuť amerického občianstva a stať sa človekom bez príslušnosti k štátu. Osoba dostatočne zaujímavá pre rozhovor.

Tvoje priezvisko by mohlo napovedať, že predkovia pochádzajú z východnej Európy… Otcovi rodičia boli deťmi poľských a matkini nemeckých emigrantov. Všetky štyri rodiny opustili starý [...]

Mike Gogulski interviewed: "The Seed of Agorism Grows in Every Person"

American Mike Gogulski has lived in Slovakia for several years. He wants to renounce his citizenship and become stateless person. Person interesting enough to make the interview.

From your surname, it appears your ancestors came from Eastern Europe...

My father’s parents were the children of Polish immigrants, and my mother’s the children [...]

Anarchia na burze

Anarchia v praxi

na amsterdamskej burze a medzi stredomorskými obchodníkmi niekoľko storočí naspäť. Chaos, bezprávie, žiadne pravidlá? Sotva. O modernom štáte vtedy nikto nechyroval.

Nálepky: anarchista, slobodná spoločnosť, Štát

Don´t trust in indexes

Forbes came out with „Best Countries for Business“ ranking. While in the category of property rights (38) position of Slovakia (behind most surrounding countries) is understandable, in personal freedom ranking (1) together with the USA, Netherlands, Sweden, Denmark or Austria much less. What´s more, these all parts of the world share common level according [...]

Vyzdvihovanie ústavy a sloboda

Mnohí zástancovia slobodnejšej spoločnosti a menšieho štátu (schválne používam gradualistické prívlastky, ktoré sú príznačné pre vyjadrovanie ľudí netúžiacich po skutočnej slobode a žiadnom štáte) vnímajú ústavu ako nástroj, ktorý má viesť k väčšej slobode. Podľa nich má byť obmedzený štát na základe ústavy jediným ochrancom slobody. Zároveň ale pripúšťajú, že niektoré ústavné funkcie (napr. zdaňovanie, [...]

Slobodná spoločnosť a kriminalita

Jedným z rozšírených mýtov, zaznievajúcich pri zdôvodňovaní opodstatnenosti štátu je, že slobodná spoločnosť sa nedokáže vysporiadať s násilnými zločincami bez zásahov centrálnej vlády.

Preto táto úvaha začína tým, akým spôsobom sa štát vysporiadava s kriminalitou v súčasnosti. Úprimná odpoveď, aj pre nezaujatého pozorovateľa, znie jasne: zločinci sú povzbudzovaní. Existujúci systém vôbec neminimalizuje násilnosť, práve naopak. Čestní [...]